Vẻ đẹp dễ thấy nhất ở vịnh này chính là sự thay đổi màu sắc khó tin của thiên nhiên. Mỗi mùa, mỗi ngày một cảnh sắc, phản chiếu hết trên mặt nước bình lặng và trong tới khó tin của nó.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.